khutbah Idul Fitri Bahasa Jawa

by 4 years ago
Islami 0   1.2K views 1

KHUTBAH IDUL FITRI BAHASA JAWA PART 4
By: Mohammad Bahauddin
( ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏)
ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ x3… ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ x3… ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ x3…
ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﻫَﻞَّ ﻫِﻠَﺎﻝٌ ﻭَﺃَﺑْﺪَﺭْ … ﺃﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻭَﺃَﻣْﻄَﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺻَﺎﻡَ ﺻَﺎﺋِﻢٌ ﻭَﺃَﻓْﻄَﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﻫَﻠَّﻞَ ﻣُﻬَﻠِّﻞٌ ﻭَﻛَﺒَّﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺃَﻫَﻞَّ ﻣﻬﻞٌّ ﻭَﺃَﺟْﻬَﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﻧَﺎﻡَ ﻧَﺎﺋِﻢٌ ﻭَﺍﺳْﺘَﻴْﻘَﻆَ ﻭَﺗَﺴَﺤَّﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﻟَﺎﺡَ ﺻَﺒَﺎﺡُ ﻋِﻴْﺪٍ ﻭَﺃَﺳْﻔَﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻟَﺎﺡَ ﺑَﺮْﻕٌ ﻭَﺃَﻧْﻮَﺭْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺃَﺭْﻋَﺪَ ﺳَﺤَﺎﺏٌ ﻭَﺃَﻣْﻄَﺮْ … ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮﺓ ﻭ ﺃﺻﻴﻼ . ﻵﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ . ﻵﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺻﺪﻕ ﻭﻋﺪﻩ ﻭ ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪﻩ ﻭ ﺃﻋﺰ ﺟﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﺰﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺣﺪﻩ . ﻵﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ .
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻣُﻌِﻴْﺪِ ﺍﻟﺠَﻤْﻊِ ﻭَﺍﻷَﻋْﻴَﺎﺩ ، ﻭﻣُﺒِﻴﺪِ ﺍﻷُﻣَﻢِ ﻭﺍﻷَﺟْﻨَﺎﺩْ ، ﻭﺟَﺎﻣِﻊِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻟِﻴَﻮْﻡٍ ﻟَﺎ ﺭَﻳْﺐَ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪَ ﻻ ﻳُﺨْﻠِﻒُ ﺍﻟﻤِﻴْﻌَﺎﺩْ ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ، ﻭﻻ ﻧِﺪَّ ، ﻭﻻ ﻣُﻀَﺎﺩْ ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪُﻩُ ﻭﺭﺳُﻮﻟُﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌِﺒَﺎﺩْ . ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘَّﻨَﺎﺩْ . ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ . ﻓﻴﺎﺁﻳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻜﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮﻣﻮﺗﺎﻥ، ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺩﻣﺎﻏﺎﻥ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﺱ … ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ … ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰَ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ .
Poro Bapak, Poro Ibu Soho Poro sederek ingkang tansah kinurmatan, wa khususon poro habib lan kiyai ingkah tansah kito derek’aken. Mangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur saha pengalembana wonten ngarsa dalem Allah Ta’ala, inggih awit saking kanugerahan lan kanikmatan saha yuswa panjang ingkang kaparingaken dateng kita sedaya sahingga enjang menika kita kaparingan saged menangi malih dinten riyadin Idul Fithri kanthi ngraos bingah lan bahagia.
Wonten Ing wekdal meniko kito sampun dipun tilar dening wulan penuh berkah inggih meniko wulan ramadhan, wulan panen engkang saged ningkatake lan ngangkat kito wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta’ala. Saat meniko kito sampun melebet wonten ing salah setunggal ipun wulan, nun injih wulan Syawwal (engkang artos ipun wulan peningkatan) peningkatan sangking hasil panen engkang sampun kita manfaatake selama setunggal wulan penuh ing wulan Ramadlan. Peramilo… amal ibadah wonten ing wulan Ramadhan, sumonggo kito terasaken lan kito tingkataken wonten ing wulan Syawwal meniko, Ampun ngantos geriya,sandang, kendaraan, perhiasan kemawon ingkah meningkat, tapi tho’at injih langkung kedah perlu dipun tingkataken, supados kito tambah pikantuk Ridha sangking Allah SWT.
Allahu Akbar…x3 walillahil hamd
Ma’asyirol Muslimin wal muslimat.
Salah setunggal ipun amaliyyah engkang kedah dipun lestari’ake sak ba’dane wulan Ramadhan injih puniko njagi ukhuwah utawi silaturrahmi sami ugi kanti ninda’ake mudik, sowan kalayan poro famili lan poro konco, halal bi halal utawi istihlal, ziarah lan sanes-sanes ipun supados saged bersihaken kalepatan-kalep
atan sesami menungso mengenai haqqul adami.
Penting ipun silaturrahmi sak puniko pun dipun ngendikaake Rasulullah SAW wonten ing salah satunggal ipun hadis engkang sampun masyhur:
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮﻡ ﺿﻴﻔﻪ
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺭﺣﻤﻪ
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻟﻴﺼﻤﺖ
Sangking hadis puniko saged dipun pundut ibroh bilih seorang hamba saged dipun westani beriman meniko betahake tigo komitmen: sepindah ngurmati tamu, kaping kalih nyambung tali silaturrahmi lan kaping tigo ngrekso tutuk utawi ucapan.
Mekaten wigatosipun ngrekso ucapan kalayan sesame menungso supados dados modal pamratan saben-saben sadherekan. Kang sakmeniko sami kaliyan punopo ingkang konjuk kalebet wonten pesan akhlak:
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
Engkang artos ipun: “tiyang engkang selamet meniko tiyang engkang saged jagi ucapan ipun”
Lan ugi wonten zaman meniko, ucapan meniko mboten namung dipunjarweni kalayan tutuk manungso kemawon, ananging saged jarwi makna engkang langkung luas, nun injih arupi informasi media social arupi facebook, what up, bbm utawi media-media social sanese. Pramilo ampun ngantos umat islam nyebaraken warta hoax utawi berita goroh, amergi puniko ngrupiaken piawon lisan; lan ampun ngantos umat islam dados agen pemutus tali sadhere’an engkang sampun tegas dipun larang Rasulullah SAW.
Allahu Akbar…x3 walillahil hamd
Jama’ah Idil Fitri Engkang dipun rahmati Allah…
Setunggal ipun mongso Rasulullah lelenggahan kaleh poro sahabat, Rasulullah paring pertanyaan: “ ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ؟ punopo panjenengan sedoyo mangertos priyantun engkang dipun westani bangkrut?”, salah setunggal ipun sahabat jawab:
ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺩﺭﻫﻢَ ﻟَﻪُ ﻭﻻ ﻣَﺘَﺎﻉَ
“priantun engkang bangkrut puniko priyantun engkang mboten kagungan nyatra lan ugi mboten kagungan banda Ya Rasulallah”. Midangetaken wangsulan sahabat kolo wahu Rasulullah mesem kanti paring katerangan engkang leres lan dipun kersaake kanthi ngendikan:
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲَ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﻳَﺄْﺗِﻲ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔِ ﺑﺼﻼﺓٍ ﻭﺻﻴﺎﻡٍ ﻭﺯﻛﺎﺓٍ ﻭﻳَﺄْﺗِﻲ ﻗَﺪْ ﺷَﺘَﻢَ ﻫﺬﺍ، ﻭﻗَﺬَﻑَ ﻫَﺬَﺍ، ﻭﺃَﻛَﻞَ ﻣَﺎﻝَ ﻫَﺬَﺍ، ﻭﺳَﻔَﻚَ ﺩَﻡَ ﻫﺬﺍ، ﻭﺿَﺮَﺏَ ﻫَﺬَﺍ ﻓﻴُﻌْﻄَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻪ، ﻭﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗِﻪِ، ﻓﺈﻥ ﻓَﻨِﻴَﺖْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗُﻪُ ﻗَﺒْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳُﻘْﻀَﻰ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ، ﺃُﺧِﺬَ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻫُﻢْ ﻓَﻄُﺮِﺣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺛﻢ ﻃُﺮِﺡَ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ .
Engkang artosipun: “priyantun engkang bangkrut saking umatku yaiku priyantun engkang rawuh wonten dinten kiamat betho pinten-pinten ganjaran sangking nglampahi sholat, nindaaken siyam ugi zakat, ananging tiyang kolo wahu ugi betho katahing kalepatan kanti nyacat tiyang sanes, mitnah, mangan perkoro kang mboten dados hak ipun, lan natoni; mongko tiyang kolowahu bakal dijaluki kebagusan-kebagusan ipun, bakal dipundut ganjaran-ganjaran amal ibadah ipun dumateng tiyang engkang sampun sampun dipun cacat dipun buka aib ipun, dipun fitnah, dipun tatoni semoso wonten ing alam donyo. Selajengipun menawi sampun telas ganjaran-ganjaran amal sahenipun, mongko keawonan tiyang kang dicacat, difitnah lan kang di tatoni semongso urip, dipun paringake tiyang kolo wahu. Sahingga tiyang kolo wahu mlebet wonten neroko” Naudzubillah min dzalik….
Allahu akbar…x3 wa lillahil hamd.
Ayyuhal Muslimun Rohimakumullah wa Hadakumullah, Mekaten poro sederek kakung sumowono putri, sak sampunipun sholat idul fitri, tumindak ingkah kedah rumiyin dipun lampahi injih puniko nyuwun ridho lan nyuwun pangapuro. Wondene urut-urutan, sayogja nipun kito ngrumiyinaken tiyang sepah, sanak family, kerabat, lajeng dipun terasake bersilaturrahmi kalayan guru-guru lan poro pinisepuh umum ipun
Allahu akbar…x3 wa lillahil hamd.
Ayyuhal Muslimun Rohimakumullah wa Hadakumullah,
Sanese silaturrahmi ingkang dados tradisi tiyang Indonesia inggih meniko ngawontenake tradisi sungkeman. Tradisi meniko minongko implementasi ngaku lepat sangking laku papat: yaiku lebaran, luberan, leburan lan laburan.
Lebaran injih puniko purno, ingkang nanda’aken rampunge wekdale wulan poso
Luberan artos ipun meluber, minongko ajakan kagem tiyang muslim bersedekah, zakat fitrah kalayan fuqoro’ lan tiyang miskin.
Leburan artosipun lebur. lebur sangking doso lan khilaf keranten katahing umat islam ingkang sami nyuwun lan nampi ngapuro setunggal lan lanes ipun.
Lan laburan sangking kata labor. kanti maksud supados tiyang islam saged jagi kesucian lahir batin kados labor kapur ingkang digunaake kagem jernihaken toyo.
Allahu akbar… wa lillahil hamd.
Ngaku lepat sangking laku papat sak meniko minongko singkatan sangking KUPAT ingkang dipun bungkus kalayan janur. Kinging nopo kedah dipun bungkus kalayan janur? Jawab ipun, Amergi janur meniko dipun pundut sangking bahasa Arab Ja’a Nur (artosipun tekoning cahaya). Selajengipun bentuk kupat ingkang segi papat lir kadyo ati utawi manah ipun menungso. Menawi tiyang islam meniko purun ngakui lepat, mongko manah ipun kados kupat ingkang dipun iris, isine puteh resik, tanpa iri, dengki, dendam lan sanes ipun.
Allahu Akbar…x3 wa lillahil hamd.
Ma’syiral Muslimin rohimakumullah..
Mekaten khutbah ingkang saget kulo aturaken mugi-mugi wonten guno lan manfaatipun dumateng kito sedoyo. Akhiripun monggo kito tansah nyuwun dumateng Allah SWT mugi-mugi kito tetep pikantuk hidayahipun Allah lan kelebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang taqwa lan golonganipun ingkang bejo urip dunyo ngantos dumugi akherat. Amin.
Mekaten khutbah ingkang saget kulo aturaken mugi-mugi wonten guno lan manfaatipun dumateng kito sedoyo. Akhiripun monggo kito tansah nyuwun dumateng Allah SWT mugi-mugi kito tetep pikantuk hidayahipun Allah lan kelebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang taqwa lan golonganipun ingkang bejo urip dunyo ngantos dumugi akherat. Amin.
ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭﻳﻦ . ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻋﻴﺪﻧﺎ ﻓﻮﺯًﺍ ﺑﺮﺿﺎﻙ، ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﺍﺣﻼً ﺑﺬﻧﻮﺑﻨﺎ .
ﺍﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ . ﻗَﺪْ ﺃَﻓْﻠَﺢَ ﻣَﻦْ ﺗَﺰَﻛَّﻰ . ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺍﺳْﻢَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﺼَﻠَّﻰ . ﺑَﻞْ ﺗُﺆْﺛِﺮُﻭْﻥَ ﺍﻟﺤَﻴَﺎﺓِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ . ﻭﺍﻷَﺧِﺮَﺓُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﺃَﺑْﻘَﻰ .
ﻭﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻭَﺍﺭْﺣَﻢْ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺃَﺭْﺣَﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴْﻦْ
( ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ، ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ، ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ،
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ، ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ، ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ،
ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ . ﻵﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ . ﺍَﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ .
ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ، ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻵﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ، ﻭَﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺃَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ . ﺃَﻣَّﺎ ﺑَﻌْﺪُ .
ﻓَﻴَﺎ ﻋِﺒَﺎﺩَ ﺍﻟﻠﻪِ، ﺍِﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ . ﺃُﻭْﺻِﻴْﻜُﻢْ ﻭَﻧَﻔْﺴِﻲْ ﺑِﺘَﻘْﻮَﻯ ﺍﻟﻠﻪِ ﻓَﻘَﺪْ ﻓَﺎﺯَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘُﻮْﻥَ . ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻣَﺎﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺘُﻢْ ﻭَﺳَﺎﺭِﻋُﻮْﺍ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ .
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ : ﺃَﻋُﻮْﺫُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴْﻢِ . ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ .
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺣَﻖَّ ﺗُﻘﺎﺗِﻪِ ﻭَﻻ ﺗَﻤُﻮﺗُﻦَّ ﺇِﻻَّ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﻳْﻀًﺎ : ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻣَﻼﺋِﻜَﺘَﻪُ ﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻤًﺎ . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺃَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎﺕ،ِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻲْﻥَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕ،ِ ﺍَﻟْﺄَﺣْﻴَﺎﺀِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺍْﻷَﻣْﻮَﺍﺕِ . ﺍﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺃَﺻْﻠِﺢِ ﺍﻟﺮَّﻋِﻴَّﺔَ ﻭَﺍﺟْﻌَﻞْ ﺇِﻧْﺪُﻭْﻧِﻴْﺴِﻲﺍَّ ﻭَﺩِﻳَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﺁﻣِﻨَﺔً ﺭَﺧِﻴَّﺔً .. ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺩْﻓَﻊْ ﻋَﻨَّﺎ ﺍﻟْﺒَﻠَﺎﺀَ ﻭَﺍﻟْﻮَﺑَﺎﺀَ ﻭَﺍﻟْﻔَﺤْﺸَﺎﺀَ ﻭَﺍﻟْﻔِﺘَﻦَ، ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ، ﻭَﻣِﻦْ ﺻُﻔُﻮْﻑِ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﻠِﻔَﺔِ، ﻣِﻦْ ﺑَﻠَﺪِﻧَﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺧَﺎﺻَّﺔً ﻭَﻣِﻦْ ﺑُﻠْﺪَﺍﻥِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻋَﺎﻣَّﺔً . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻲْﻥَ، ﻭَﺍﺣْﻔَﻈْﻨَﺎ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻲْﻥَ، ﻭَﻓَﺮِّﺝْ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻲْﻥَ . ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺷَﻄِّﻂْ ﻭﺷﺪِّﺩْ ﺷَﻤْﻞَ ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳْﻦَ، ﻭَﻓَﺮِّﻕْ ﺟَﻤْﻌَﻬُﻢْ، ﻭَﻗَﻠِّﻞْ ﻋَﺪﺩﻫُﻢْ، ﻭَﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺐ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻼ ﻋﻴﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻻ ﺿﺪ ﻭﻻ ﻧﺪ ﺳﻮﺍﻩ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ . ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ
ﻋِﺒَﺎﺩَ ﺍﻟﻠﻪِ . ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﺎْﻟﻌَﺪْﻝِ ﻭَﺍْﻻِﺣْﺴَﺎﻥِ ﻭَﺇِﻳْﺘﺂﺀِ ﺫِﻯ ﺍْﻟﻘُﺮْﺑﻰَ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ ﺍْﻟﻔَﺤْﺸﺂﺀِ ﻭَﺍْﻟﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺍْﻟﺒَﻐْﻲِ ﻳَﻌِﻈُﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺬَﻛَّﺮُﻭْﻥَ، ﻓَﺎﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﺍْﻟﻌَﻈِﻴْﻢَ ﻳَﺬْﻛُﺮْﻛُﻢْ، ﻭَﺍﺷْﻜُﺮُﻭْﻩُ ﻋَﻠﻰَ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻳَﺰِﺩْﻛُﻢْ، ﻭَﻟَﺬِﻛْﺮُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺃَﻛْﺒَﺮْﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ، ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ، ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ، ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ . ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﻭﻣﻨﻜﻢ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ